Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 27.09.2021

 21.09.2021


V Štiavnických Baniach, 20.09.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 27. 09. 2021 o 17:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola uznesení
  3. Vzdanie sa mandátu poslanca, zloženie sľubu nového poslanca
  4. Dodatok č.2 VZN č. 5/2021 ZŠ
  5. Nájomná zmluva a príspevok pre Kolpingove dielo na SR
  6. Odpredaj pozemkov
  7. Voľba hlavného kontrolóra
  8. Diskusia
  9. Záver

__________________________

Stanislav Neuschl, starosta obce