Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ - 29.6.2022

 24.06.2022

Pozvánka - link

                                                                                                 Štiavnické.Bane 24.6.2022

                                          P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 29.6.2022 /t.j.streda/ o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

                                   

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola uznesení
  3. Záverečný účet, správa audítora

4.   Úprava rozpočtu

5.   Úväzok výkonu funkcie starostu na roky 2022 – 2026

6.   Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov na roky 2022 - 2026

7.   Pozemky

8.   Rôzne – informácie o projektoch, oporný múr, prenájom pozemkov

9.   Diskusia

10. Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce