Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 16.12.2019

 11.12.2019

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  11.12.2019

                                          P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v a     zasadanie obecného zastupiteľstva

na 16.12.2019 /t.j.pondelok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

1.Otvorenie

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2019

3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane o miestnych daniach č.2/2019

4. Úprava rozpočtu

5. Rozpočet obce na rok 2020

6. Pozemky, odpredaj- osobitý zreteľ, ponuka

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 14