Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ dňa 10.3.2020

 05.03.2020


V Štiavnických Baniach, 04.03.2020

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 10. 03. 2020 o 16:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

1.      Otvorenie zasadania

2.      Kontrola uznesení

3.      Vzdanie sa mandátu poslanca, zloženie sľubu nového poslanca

4.      Prenájom pozemkov pre ,,Berg Schola´´

5.      Odpredaj pozemkov

6.      Rozpočtové opatrenia

7.      VZN ZŠ

8.      Zámer a rozvoj obce

9.      Registratúrny plán

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Záver

__________________________

Stanislav Neuschl, starosta obce


1 2 ... 14