Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

UaPS - verejná vyhláška - prvá schôdza 14. augusta 2020 od 14.30 h

 14.07.2020

URBÁRSKA  A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ  BANE

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA


Urbárska a pasienková spoločnosť, pozem. spol. Štiavnické Bane oznamuje,

 že zhromaždenie vlastníkov  spoločnosti  - prvá čiastková schôdza  sa uskutoční dňa

14. augusta  2020 od 14.30 h (v piatok)

v kultúrnom dome v Štiavnických Baniach, pri kostole

(prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h, rokovanie začne o 15:00 h)

Program zhromaždenia vlastníkov:

1. Otvorenie, schválenie programu a kontrola plnenia uznesení

2. Voľba pracovných komisií

3. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2019, informácie o stave UaPS,

    pozem. spol. Štiav. Bane a správa dozornej rady

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky

5. Informácie o pláne práce  a činnostiach UaPS  v roku 2020

6. Rôzne, diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver, občerstvenie (v Kláštornej vinárni)

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na  zhromaždení vlastníkov – na prvej čiastkovej schôdzi. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť na rokovaní zhromaždenia a bude  Vás zastupovať iná osoba, je potrebné, aby ste túto osobu splnomocnili riadne vyplneným splnomocnením, ktorým sa splnomocnenec preukáže a splnomocnenie odovzdá pri prezentácii. Splnomocnenie môžete zaslať tiež poštou alebo e-mailom (podpísaný sken splnomocnenia) na kontaktnú adresu: 

            

                   Mgr. Božena Bačíková, Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica

                     Tel.: 0903 525 023,  e-mail:  bozena.bacikova@gmail.com

V prípade nedosiahnutia dostatočnej účasti na rokovaní  (nad 50 %) Vám v súlade s § 14, ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov oznamujeme, že dňa 21. augusta 2020 od 14: 30 h sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Štiavnických Baniach druhá čiastková schôdza.

Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri hlasovaní sa spočítavajú hlasy odovzdané na obidvoch čiastkových schôdzach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Príloha

Splnomocnenie (klik pre stiahnutie)

           v. r. Mgr. Božena Bačíková                                                  v. r. Peter Heiler

               tajomníčka UaPS, p. s.                                                    predseda UaPS, p. s.

  

Štiavnické Bane  13. júla 2020

vyhláška a splnomocnenie v pdf súbore

vyhláška a splnomocnenie vo worde

1 2 ... 14