Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 6.10.2020

 01.10.2020


V Štiavnických Baniach, 30.09.2020

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 06. 10. 2020 o 18:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola uznesení
  3. Schválenie finančnej výpomoci pre obec
  4. Odpredaj pozemkov
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

__________________________

Stanislav Neuschl, starosta obce

data/5f75cc513cc09_pozv_nka_06102020.docx1 2 ... 14