Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 15.3.2021

 10.03.2021

data/604880c17f096_pozvanka_zastupitelstvo.pdf


V Štiavnických Baniach, 09.03.2021

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 15. 03. 2021 o 18:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

1.      Otvorenie zasadania

2.      Kontrola uznesení

3.      Dodatok VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, pneumatiky

4.      Ponuka obecného bytu č.80  na predaj

5.      Odpredaj pozemkov

6.      Zmena sídla prevádzky Slovenskej pošty z súp. čísla 3 na č.1

7.      Doplnenie členov stavebnej komisie

8.      Rôzne

9.      Diskusia

10.  Záver

__________________________


1 2 ... 14