Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácie o nakladaní s odpadmi

 10.05.2021

Vážení obyvatelia, chalupári a majitelia nehnuteľností v obci Štiavnické Bane

Z dôvodu stále sa viac množiaceho odpadu, Vás chcem dôrazne požiadať o dodržiavanie s nakladaním odpadov v obci.

Obyvateľom sa odváža komunálny, triedený a veľkoobjemový odpad priamo od nehnuteľnosti a riadia sa podľa zvozového kalendára. Ostatné odpady (elektroodpad, baterky-monočlánky, pneumatiky, odevy, topánky, kuchynský olej, kuchynský odpad) je potrebné priniesť na zberné miesto vo dvore obecného úradu.

Pre obyvateľov, ktorým sa neodváža odpad od domov, sú určené stojiská na komunálny a triedený odpad. Ostatné odpady je potrebné priniesť na zberné miesto vo dvore obecného úradu (veľkoobjemový, elektroodpad, batérie-monočlánky, pneumatiky, odevy, topánky, kuchynský olej, kuchynský odpad).

Chalupári sú povinní priniesť všetok odpad (okrem komunálneho – ale aj ten môžu) na zberné miesto do dvora obecného úradu. Konkrétne sa jedná o odpad: veľkoobjemový odpad,  elektroodpad, batérie-monočlánky, pneumatiky, odevy, topánky, kuchynský olej, kuchynský odpad, plasty – (tetrapaky, plechovky), sklo a papier.

Zelený – biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre) odporúčame kompostovať priamo na mieste jeho pôvodu.

Likvidáciu drobného stavebného odpadu Vám po objednaní zabezpečení obec, alebo si ho obyvatelia odvezú sami priamo na skládku.

Zberné miesto je otvorené:

Pondelok – Piatok  7:00 – 15:00

Sobota 9:00 – 10:00

(alebo na požiadanie – 0905 853 479)

Chalupári odchádzajúci v nedeľu, môžu vytriedený odpad nechať pred bránou zberného dvora obecného úradu. Niektorí chalupári v rámci dobrých vzťahov sú dohodnutí so susedmi (obyvateľmi) – vytriedený a komunálny odpad nechávajú u nich.

V prípade nejasností telefonicky kontaktujte obecný úrad, alebo priamo starostu obce na tel. čísle 0905 853 479. Pokiaľ sa budete riadiť podľa týchto pravidiel, nebudú pri kontajneroch vznikať skládky a neporiadok. Čistota bude vizitkou nás všetkých, ktorí tu bývame a všetkých ktorí sem radi chodia tráviť voľný čas na chalupy.1 2 ... 14