Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ

 13.10.2014

Obec Štiavnické Bane

Štiav. Bane 10.10..2014

P O Z V Á N K A

Starosta obce v zmysle Zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a zasadanie obecného zastupiteľstva

na 14.10.2014 /t.j. utorok/ o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

Program:

1. Zahájenie

2. Kontrola plnení uznesení

3. Projekt rekonštrukcie bašty - schválenie spolufinancovania obce na projekte

4. Nájomné byty - kúpa pozemku

5. Pozemky

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver

Rokovanie OZ je verejné

Stanislav Neuschl

starosta obce


1 2 ... 14