Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ

 22.04.2015

O B E C    Štiavnické Bane

Štiavnické.Bane 21.4.2015

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

na 28.4.2015 /t.j.utorok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m : 

1.Schválenie programu rokovania
2.Vyhládsenie voľby kontrolóra
3.Pozemky
4.Zrušenie uznesení 10 a 11/2014 zo dňa 15.12.2014
5.Zriadenie fin. komisie pri OZ a voľba členov fin.komisie
6.Schválenie platu starostu
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                                                                                      starosta obce


1 2 ... 14