Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ

 08.06.2015

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické.Bane 8.6.2015

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 12.6.2015 /t.j.piatok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Schválenie programu rokovania

2.Návrh na zloženie volebnej komisie

3.Voľba členov komisií: finančnej a sociálnej

4.Voľba hl. kontrolóra obce

5.Záverečný účet – stanovisko hl. kontrolóra

6.Zmeny rozpočtu

7.VZN o obmedzení predaja a používania alkoholických nápojov 

8.Pozemky

10.Rôzne

11.Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 14