Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 17.9.2015

 14.09.2015

O B E C    Štiavnické Bane

Štiavnické.Bane 14.9.2015

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 17.9.2015 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Schválenie programu rokovania

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.Čerpanie rozpočtu k 31.8.2015

4.Úprava rozpočtu

5.Prerokovanie žiadostí od občanov(pozemky

6.Dodatok k VZN č. 1/2013

7.Rôzne

8.Diskusia

9.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

Stanislav Neuschl,v.r.

starosta obce


1 2 ... 14