Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 14.12.2015

 09.12.2015

O B E C Štiavnické Bane

Štiavnické Bane 9.12.2015

POZVÁNKA

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a zasadanie obecného zastupiteľstva

na 14.12.2015 /t.j.pondelok/ o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Kontrola plnenia uznesení

2.Vzdanie sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca

3.VZN – daň z nehnuteľnosti

4.VZN - poplatok za KO

5.VZN – nakladanie s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

6.Schválenie rozpočtu na rok 2016

7.Schválenie krátkodobého úveru na verejné osvetlenie

8. Vrt – HVS3

9.Rôzne

10.Diskusia

Rokovanie OZ je verejné

Stanislav Neuschl,v.r.

starosta obce


1 2 ... 14