Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 27.9.2016

 23.09.2016

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  22.09.2016

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva  na 27.9.2016 /t.j.utorok/ o 7.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

  1. Schválenie blankozmenky k úveru z VÚB Banky – kúpa technickej vybavenosti k 12 bytovým jednotkám

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 12