Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 15.12.2016

 11.12.2016

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  09.12.2016

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 15.12.2016 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

  1. VZN č. /2016 o podmienkach držania psov na území obce Štiavnické Bane
  2. Dodatok č.1/2016 k VZN č. 2/2015
  3. Rozpočet obce na rok 2017
  4. Prenájom priestorov Pohostinstvo Spolok – zverejnenie zámeru
  5. Pozemky – zámer na odpredaj
  6. Schválenie bankového úveru
  7. Schválenie interných smerníc obce
  8. Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 14