Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 15.5.2017

 10.05.2017

O B E C    Štiavnické Bane
                                                                                                 Štiavnické Bane  10.5.2017

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a

zákona č. 102/2010 Z. z.

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane,

ktoré sa uskutoční dňa 15. 05. 2017 o 16:00 hod v zasadačke

obecného  úradu v Štiavnických Baniach

s navrhovaným programom:

1.      Otvorenie zasadania

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie súborného stanoviska k územného plánu obce Štiavnické Bane

4.      Prerokovanie platu starostu

5.      Rekonštrukcia miestnych komunikácií

6.      Zmena rozpočtu obce

7.      Určenie zástupcu starostu obce a sobášiaceho

8.      Predaj pozemkov obce Štiavnické Bane

9.      Diskusia

10.  Záver

__________________________

Stanislav Neuschl, starosta obce

Na zasadnutie sa pozývajú:

      Hlavný kontrolór obce

      Poslanci OZ v Štiavnických Baniach

      Obyvatelia obce Štiavnické Bane


1 2 ... 14