Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 13.11.2017

 07.11.2017

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  9.11.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

na 13.novembra 2017 /t.j.pondelok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2.Pozemky

3.Schválenie príspevkov na opravu ciest

4.Schválenie podania žiadostí na projekty

5.Schválenie uznesenia k pracovnému rokovaniu

6.Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – M.Hanusz

7.Rôzne

8.Diskusia

9.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 14