Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 15.12.2017

 14.12.2017

O B E C    Štiavnické Bane

Štiavnické Bane  13.12.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva  na 15.decembra 2017 /t.j.piatok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Otvorenie

2.VZN Obce Štiavnické Bane č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

3.VZN Obce Štiavnické Bane č. 2/2017o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4.Rozpočet Obce Štiavnické Bane na rok 2018

5.Pozemky – odpredaj

6.Vyradenie z majetku obce  špeciálne  vozidlo Tatra 138

7.Diskusia

8.Záver

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 14