Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 28.6.2018

 28.06.2018

O B E C    Štiavnické Bane

                                                                                                 Štiavnické Bane  25.6.2018

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

  na 28.6.2018 /t.j.štvrtok/ o 16.00 hod. na Obecnom úrade v    Štiavnických Baniach

P r o g r a m :

1.Prijatie daru od pani K. Pataki, akademickej sochárky

2.Oprava Kláštora – spoluúčasť

3.Schválenie platu starostu

4.Určenie rozsahu úväzku výkonu funkcie starostu na roky 2018-2022

5.Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov v obci Štiavnické Bane na roky 2018-2022

6.Schválenie kapitálových finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiav. Baniach

7.Úprava rozpočtu

8.Odpredaj nepojazdných nákladných vozidiel

9.Plán práce hlavného kontrolóra

10.Záverečný účet obce

11.Pozemky

12.Odpustenie nájmu – žiadosť

13.Rôzne

14.Diskusia

Rokovanie OZ je verejné.

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce


1 2 ... 14