Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kultúra

ROZVÍJAME SPOLUPRÁCU - CESTA NA OSTROV VARDØ

Významná historická osobnosť rodáka zo Štiavnických Bani, astronóma, fyzika a matematika Maximiliána Hella sa stala pojítkom pre rozvoj nórsko-slovenskej spolupráce medzi obcou Štiavnické Bane a mestom Vardø nachádzajúcim sa na severe Nórska za polárnym kruhom. V júni 2017 sa  13-členná skupina z obce Štiavnické Bane vydala na študijnú cestu do mesta Vardø, kde náš rodák Maximilián Hell pred vyše 100 rokmi pozoroval zo Zeme Venušu, aby vypočítal vzdialenosť Zeme od Slnka.Oficiálny zástupca obce Štiavnické Bane- starosta sa zúčastnil na oficiálnom odhalení pamätnej tabule Maximiliánovi Hellovi a sprístupnení celej pamätnej steny venovanej rodákovi zo Štiavnických Bani a zároveň spoočne s riaditeľom ZŠ M.Hella dohodol ďalšie smerovanie NO-SK spolupráce medzi oboma samosprávami vrátane výmenných pobytov medzi žiakmi a učiteľmi škôl oboch miest(, ktoré boli v minulosti podporené z grantov Bilaterálneho fondu Nórskeho finančného mechanizmu).

Dňa 6.6.2017 sa trinásť členná skupina vydala na dlhú cestu na ostrov Vardø. Cestou sme sa zastavili u veľvyslanca SR v Nórsku p. Kašického, ktorý nás srdečne prijal a porozprával nám o Nórsku

Po tejto veľmi zaujímavej zástavke sme sa vydali ďalej na sever Nórska do mesta Vardø, kde sme dorazili takmer v nočných hodinách okolo 23:00hod. , no na podiv pre nás do slnečného dňa, keďže v tomto období tu slnko nezapadá. Hneď na druhý deň sme navštívili základnú školu, kde sme prezentovali sokoliarstvo a históriu obce Štiavnické Bane.

7.6. v popoludňajších hodinách som mal tú česť odhaliť stenu M. Hella , ktorá sa nachádza na mieste, z ktorého náš slávny rodák M. Hell pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk a vyrátal vzdialenosť slnka od Zeme. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili žiaci miestnej školy.

Druhým poslaním bolo natočiť dokument o vtáčom ostrove, ktorý je prírodnou rezerváciou a od ostrova Vardø je vzdialený 10 minút plavbou na lodi. Nachádza sa tu 70 druhov vtáctva, ktorých je tu viac ako 100000 kusov. Je to veľký zážitok započúvať sa do vtáčieho orchestra. Po spracovaní bude tento dokument k dispozícií pre verejnosť.

So starostom Vardø sme sa dohodoli na spolupráci v ďalšom období. V roku 2019 samospráva vo Vardø pripraví konferenciu pri príležitosti 250.výročia pozorovania prechodu Venuše popred slnko M.Hellom. Naša obec s občianskym združením M.Hella prinesie na Vardø bustu Maximiliána Hella .

V máji nasledujúceho roku 2020 pripraví obec konferenciu, k 300.výročiu narodenia nášho slávneho rodáka, matematika, fyzika, astronóma, jezuitského kňaza M. Hella. Ďalšou témou boli žiaci, dohodli sme sa na výmenných pobytoch, pokiaľ nám to umožnia bilaterálne fondy. Žiaci budú spolupracovať v troch hlavných oblastiach - anglický jazyk, prírodoveda, a dejepis.

Na záver: som rád, že medzinárodná spolupráca medzi našimi samosprávami a školami sa začala rozvíjať a verím, že mnohí žiaci školy a obyvatelia z našej obce navštívia partnerské mesto Vardø ležiace už v arktickom pásme.

Návšteva partnerského mesta Vardø od 6.6.2017 do 10.6.2017 bola finančne podporená z grantov EHP a Nórska a spolufinancovaná štátnym rozpočtom SR.

Kalendárium vybraných kultúrnych podujatí v roku 2017

!!! POZOR ZMENA: Z TECNICKÝCH PRÍĆIN SA ZÁBAVA PLÁNOVANÁ NA 6. MÁJA NEUSKUTOČNÍ  !!!

25. februára - Fašiangový sprievod na Piargu

12:00-Obecná zabíjačka, miesto: Kultúrny dom - Spolok
15:30-Fašiangový sprievod obcou, miesto stretnutia masiek: ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Dobrovoľný hasičský zbor

30. apríl - Stavanie mája

19:00- Postavenie obecného mája
Organizátor: Obec Štiavnické Bane   

6. máj - Oslava Sv. Floriána - Hasiči do pozoru 

19:00-zábava, miesto: Kultúrny dom - Spolok
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor, Obec Štiavnické Bane

15. mája - Deň matiek

15:00- ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane, 

1. júna - MDD

10:00- 14:00- ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane

24. júna - Medzinárodný futbalový turnaj 5 Krajín žiakov

9:00- Areál ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane, Dobrovoľný hasičský zbor

22. júla - Rezbársky deň - 14. ročník

11:00- Kultúrny dom - spolok
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor Matice Slovenskej

24. októbra- Deň úcty k starším

15:00- ZŠ s MŠ M. Hella jedáleň ZŠ s MŠ tvorivá dielňa Deti dôchodcom
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane, 

26. novembra- Ľadové medvede

14:00- Jazero Windšachta
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
6.december - Mikuláš
16:00-Miesto pred Obecným úradom Štiavnické Bane
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Dobrovoľný hasičský zbor

14. decembra- Vianočné posedenie

15:00- ZŠ s MŠ M.Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella

Srdečne Vás pozývame na všetky podujatia v roku 2017 a tešíme sa na Vašu účasť a oživenie programov a spoločnej nálady vopred ďakujú organizátori podujatí. 

Múzeum Jozefa Karola Hella

Múzeum Jozefa Karola Hella bolo založené dňa 29.októbra 2009. Je zamerané predovšetkým na históriu a etnografiu Obce Štiavnické Bane. Po prvý krát bolo návštevníkom sprístupnené 1. júna 2010.

Expozícia Obecný úrad Štiavnické Bane

Otváracie hodiny:
1. sezóna - jún – august - 10.00 – 15.00 hod. alebo na požiadanie u pracovníkov obecného úradu

2. ostatné mesiace - na požiadanie u pracovníkov obecného úradu

Podujatia

Fašiangový sprievod obcou
Pochovávanie basy
Stavanie mája
Deň matiek
Deň detí
Rovnická púť
Súťaž hasičských družstiev o Pohár starostu obce
Rezbársky deň 10.ročník
Mesiac úcty k starším
Mikuláš + Vianočné trhy

8. ročník Rezbárskeho dňa na Štiavnických Baniach.

V obci Štiavnické Bane tak ako každoročne, tak sa i tento rok konal už 8. ročník Rezbárskeho dňa. Tento rok sa 30. júl stal tradičným dňom rezbárov. Slávnosť sa začala o 10. hodine slávnostnou svätou omšou na počesť J. Záhoru a položením kvetinových vencov pred kostol a v krypte, kde je pochovaný sa mu vzdala úcta. Potom sa pokračovalo v priestoroch kultúrneho domu Spolok, kde za výbornej atmosféry a za zvukov ľudových piesní prichádzali domáci aj hostia.

Svoje výrobky a diela mali už vystavené majstri rezbári, poniektorí až umelecké diela vyhotovovali priamo pred očami návštevníkov, košikári a iní remeselníci. Neďaleko rozvoniaval trdelník, cukrová vata a slinky sa zbiehali na dokončujúci sa guláš ( boli ho až 3 druhy ) a zabíjačkové špeciality. 

Starosta obce p. Stanislav Neuschl oblečený v odeve facigera zahájil toto kultúrne podujatie, vyzdvihol prácu J. Záhoru a význam práce rezbárov. Privítal prítomných a poprial im dobrú zábavu. V programe vystúpila folklórna skupina z Obce OPOJ, ktorí jej členovia každoročne účinkujú na Rezbárskom dni. Svojim humorom, spevom a tancom rozveselila všetkých prítomných. 

Ďalej svoje vystúpenie predviedli baníci so svojim veľkolepým BANÍCKYM ORLOJOM, kde nechýbali sudcovia, vážení radní páni, ba dokonca ani pani smrť. Na podujatí nechýbala ani sokoliarska skupina Sv. Bavona z miestnej Základnej školy Max. Hella, ktorá sa nedala zahanbiť svojim vystúpením a mladé sokoliarky ukázali, že obstoja na výbornú.

Po kultúrnom programe sa začala veselica pri živej hudbe, do tanca hrala známa skupina "ROKY" pod vedením p. Paloviča.
Na svoje si prišli aj deti, ktoré sa mohli vyskákať na veľkej trampolíne.
Zábava pokračovala do neskorých večerných hodín pri zvukoch hudby v tanečnom rytme. A kto vládal a mal chuť mohol sa povykrúcať na tanečnom parkete a veru bolo ich dosť.

Toľko v skratke z 8. ročníka Rezbárskeho dňa a už teraz sa tešíme na júl budúceho roka, kedy znovu budeme organizovať rezbárske slávnosti v našej obci. Na záver patrí poďakovanie všetkým sponzorom a spoluorganizátorom. Menovite sú to: Obec Štiavnické Bane, Matica Slovenská, Pekáreň Anton - Antol, Veľkoobchod NAPRES, Ovocie a zelenina - p. Henželová, Potraviny STABON - p. Neuschlová, Mäsiareň - p. Michale, Pekáreň HONTEX, Liehovar JASTRABÁ, KAMI - p. Karabelly, K&K - Dalibor Kališek a Jaroslav Kališek, Espresso Ľudmila - p. Bartková, Penzión SLNEČNICA, Potraviny Peter ERNEK, Helena Krivdová ml.  Veľké poďakovanie patrí všetkým, čo sa podieľali na prípravných prácach a tiež tým, ktorí počas tohto podujatia zabezpečovali svojou prácou bezproblémový priebeh. 

Všetkým ďakujeme.

Organizátori podujatia