Obec Štiavnicke Bane rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Náučno turistické trasy

O náučno turistických trasách v obci Štiavnické Bane

V rámci Geoparku Banská Štiavnica boli v roku 2005 vybudované 3 nové náučno turistické trasy, ktoré občanom i návštevníkom pripomínajú veľmi podrobne a pútavo všetko o mimoriadne bohatej histórii našej obce, ktorá podľa rovnomenného názvu knihy manželov Števíkovcov je Obcou svetových prvenstiev. Podrobnejšie informácie o Geoparku sú na wweb-stránke www.geoparkbs.sk.

Chodník o ekológií piargskych tajchov ŠB - 09
Typ trasy: Náučno-turistický chodník, lineárny
Dĺžka trasy: 4,44 km
Prevýšenie trasy: 50 m

Náučný chodník Ekológia piargskych tajchov Vám prostredníctvom 5 zastávok priblíži biologický život a s tým súvisiacu kvalitu vody vo vybraných tajchoch (Richňava, Bakomi, Krechsengrund, Veľká Windšachta a Evička), ktoré sú súčasťou jedinečného a svetovo unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Chodník začína na hlavnej hrádzi tajchu Veľká Richňava a končí pri kempingu nad tajchom Evička s celkovou dĺžkou 4.435 m a výškovým prevýšením 50 m. Najvyšší bod náučného chodníka je v sedle Pleso v nadmorskej výške 775 m n. m. a za pekného počasia ponúka krásny výhľad na skupinu Windšachtovných vodných nádrží. Najnižší bod náučného chodníka je na zastávke č. 4 (nad Evičkou) s nadmorskou výškou 685 m n. m. Chodník možno pešo absolvovať za 2 - 3 hodiny. Začína na hrádzi tajchu Veľká Richňava, pokračuje po Hlavnom Richňavskom vodnom jarku k Hodrušskej vodnej štôlni odkiaľ stúpa po najvyšší bod trasy-sedlo Pleso. Zo sedla Pleso chodník klesá a napája sa na Horný piargsky zberný jarok, po ktorom Vás privedie ku Hornej Bakomi štôlni.
Odtiaľ krátko pokračuje po Hornom dekýšskom jarku a po nespevnenej lesnej ceste pokračuje k tajchu Bakomi, popri ktorom prechádza až k tajchu Veľká Windšachta. Pretína štátnu cestu Banská Štiavnica - Levice a pokračuje až do bývalého kempingu pri Evičke, kde náučný chodník končí.

Objekty:

    Úvodný objekt - Informačná tabuľa chodníka
1. Ekológia tajchov Veľká a Malá Richňava
    Fyziografické členenie vodných nádrží
2. Ekológia tajchu Bakomi
    Vlastnosti vody
3. Ekológia tajcho Krechsengrung
    Eutrofizácia
4. Ekológia tajchu Veľká Windšachta
    Kyslíkový režim
5. Ekológia tajchu Evička
    Ekologické vzťžahy v nádržiach
6. Tajch Počúvadlo (objekt mimo trasy)
    Výstavba umelých vodných nádrží


Piargsky chodník ŠB - 06
Typ trasy: Náučno-turistický chodník, okružný
Dĺžka trasy: 5,30 km
Prevýšenie trasy: 120 m

Piargsky chodník je situavaný v intraviláne obce Štiavnické Bane. Trasa dlhá 5,3 km s deviatimi zastávkami s informačnými tabuľami Vám priblíži najvýznamnejšie banské diela (šachty a štôlne) tejto oblasti, ale aj úpravníctvo rúd. Ide o okružný chodník, ktorý začína a aj končí pri obecnom úrade.Jedným z najvýznamnejších regiónov európskeho baníctva bol v minulosti banskoštiavnický rudný rajón, kde oblasť terajšej obce Štiavnické Bane bola jednou z najdôležitejších oblastí. Predpokladá sa, že prvá banská aktivita, podobne ako v celom banskoštiavnickom ložisku, siaha až do obdobia keltského osídlenia. Objektom ťažby boli strieborné a zlaté rudy, ktoré sa viazali na sulfidy a sulfosoli striebra, a rýdze zlato. Tieto minerály s ostatnými polymetalmi (olovo, zinok, meď) sa viažu na kremene a karbonátové žily vystupujúce až na povrch. Najbohatšie zlato-strieborné rudy sa nachádzali v povrchových častiach žíl. Zlatý vek baníctva v oblasti dnešnej obce Štiavnické Bane bol v období od 16. storočia. Do polovice 19. storočia.
V tomto pomerne dlhom časovom úseku tu vznikol dômyselný systém banských a úpravníckych zariadení, ktorý spolu s vyspelým odborným školstvom a efektívnou vodnou energetikou dosiahol najvyšší európsky stupeň. V banských priestoroch regiónu Štiavnických Baní K. Weidl v roku 1627 prvýkrát na svete použil strelný prach na rozpojovanie hornín. V tejto oblasti v 18. storočí M. K. Hell skonštruoval strojové zariadenia (vahadlové a vodnostĺpcové) na čerpanie banských vôd, ktoré v tom období boli najvýkonnejšie v Európe. Pri šachte Magdaléna v Štiavnických Baniach v roku 1837 vznikla prvá továreň na svete na strojnú výrobu drôtených lán. Začiatkom 20. storočia v dôsledku poklesu svetových cien drahých kovov a zvýšených ťažobných nákladov boli bane v Štiavnických Baniach zastavené.

Objekty:

    Úvodný objekt - Informačná tabuľa chodníka
1. Šachta Leopold A
    Šachta Leopold B 
2. Šachta Magdaléna
3. Šachta Karol A
    Šachta Karol B
4. Dedičná štôlňa Bieber
5. Tajch Spodná Windšachta - Suchý tajch A
    Tajch Spodná Windšachta - Suchý tajch B
6. Šachta Königsegg A
    Šachta Königsegg B
7. Štôlňa Kuchajda
8. Šachta Piarg A
    Šachta Piarg B
9. Šachta Kristína A
    Šachta Kristína B


Piargsky vodohospodársky chodník ŠB - 08
Typ trasy: Náučno-turistický chodník, okružný
Dĺžka trasy: 15,11 km
Prevýšenie trasy: 100 m

Náučný chodník Piargsky vodohospodársky systém Vám prostredníctvom 16 zastávok priblíži jedinečnosť a svetovú unikátnosť banskoštiavnického vodohospodárskeho systému na jednej jeho časti, piargskej skupine vodných nádrží (tajchov).Chodník možno absolvovať vo dvoch variantoch, a to buď dlhšom, merajúcom 15 110 m s prevýšením 100 m, alebo kratšom, merajúcom 10 350 m s prevýšením 85 m. Najvyšší bod náučného chodníka je na zastávke č. 4 v nadmorskej výške 775 m n. m.
Za pekného počasia ponúka krásny výhľad na skupinu windšachtských tajchov. Najnižší bod náučného chodníka je na zastávke č. 13 (Počúvadlo) s nadmorskou výškou 685 m n. m. Chodník možno absolvovať pešo za 6 až 7 hodín. Začína sa na hrádzi tajchu Veľká Richňava, pokračuje po Hlavnom richňavskom vodnom jarku k Hodrušskej vodnej štôlni, odkiaľ stúpa po najvyšší bod trasy. Ponad tajch Bakomi sa chodník napája na sústavu banských jarkov, po ktorých ide prakticky až po tajch Počúvadlo. Tabule náučného chodníka na tomto úseku upriamia vašu pozornosť na mnohé významné prvky vodohospodárskeho systému, ktoré boli nevyhnutné pre jeho funkčné poslanie. Hranice možností využívania vody v jednom povodí prekonalo predovšetkým razenie vodných štôlní. Umožnenie prevodu vody z jedného povodia do druhého znamenalo významný pokrok. Mohli sa začať stavať nádrže v takých geografických polohách, kde by ich prirodzenou cestou vlastné povodie nemohlo naplniť. Takýto prípad predstavujú predovšetkým richňavské vodné nádrže. Náučný chodník vrcholí pri Počúvadlianskom tajchu, ktoré predstavuje jednu z turisticky najnavštevovanejších oblastí Štiavnických vrchov.

Objekty:

     Úvodný objekt - Informačná tabuľa chodníka 
1.  História výstavby richňavských tajchov
2.  Vodohospodársky systém richňavských tajchov
3.  Hodrušská vodná štôlňa
4.  Windšachtské vodné nádrže
5.  Vodné štôlne Bakomi
6.  História výstavby tajchu Bakomi
7.  História výstavby tajchu Veľká Windšachta
8.  História výstavby tajchu Evička
     Fotopanoramtický modul - Výhľad na Štiavnické Bane
9.  Vodné štôlne Pinkenberg a Stankay
10. Vodná štôlňa Krížna
11. Krížna - regulácia vôd
12. Banské jarky
13. História výstavby tajchu Počúvadlo
14. Vodohospodársky systém tajchu Počúvadlo
15. Vysocký jarok a významné osobnosti budovania vodohospodárskeho systému
16. Hlavná richňavská vodná štôlňa