Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Platné VZN

2023

Dodatok č.1/2023 k VZN č.5/2021

dodatok č.1 k VZN 5 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,63 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 16. 5. 2023

Vzn č.1/2023 - parkovanie

Vzn č.1 2023 parkovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 16. 5. 2023

2022

VZN č.3/2022 o miestnych daniach

32022 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 10. 1. 2023

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

2 2022 o miestnom poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 10. 1. 2023

VZN č.1/2022 o poplatku za rozvoj

1 2022 o poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 752,87 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 10. 1. 2023

Dodatok č.2/2021 k VZN 5/2021

2022-09-07-100001-vzn_5_2021_k_VZN_5_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,56 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 7. 9. 2022

2021

VZN 1/2011 na ochranu živ. prostredia a verejného poriadku v obci Š.Bane

doc02213220230612111049.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,01 MB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 12. 6. 2023

VZN č.6/2000 - o dodržiavaní čistoty obce

2021-07-28-113201-vzn___.6_2000_dodrziavanie_cistoty_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 28. 7. 2021

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o nakladaní s KO a drob. stavebnými odpadmi

2021-03-25-115347-Dodatok___.1_k_42015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,3 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 25. 3. 2021

VZN č.2/2020 o miestnom poplatku za KO a drob.stav. odpady

2021-01-05-140424-VZN___.2_2020_o_KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 5. 1. 2021

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane č.1 /2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

2020-06-11-142102-VZN_1_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,66 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 11. 6. 2020

2019

VZN č.3/2019

2019-12-20-123010-vzn___.32019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 20. 12. 2019

VZN č.2/2019

2019-12-20-122958-vzn___.22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 851,74 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 20. 12. 2019

Dodatok č.1 k VZN 5/2012

2019-10-09-095833-2019-09-09-132322-USTANOVENIE.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,25 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 9. 10. 2019

VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2019-02-21-053451-VZN_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,74 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 21. 2. 2019

Prílohy k VZN 1/2019

2019-02-06-131857-VZN_dotacie_prilohy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 168 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 6. 2. 2019

2016

VZN č. 1-2016 o podmienkach držania psov

2016-12-24-220529-VZN___._1-2016_o_podmienkach_dr__ania_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,52 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 24. 12. 2016

Všeobedcne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane o obmedzení predaja a používania alkoholických nápojov

2016-04-04-144809-VZN__alkohol.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,41 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 4. 4. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

2016-01-04-234337-VZN_4_2015_o_nakladani_s_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,81 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 4. 1. 2016

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane 1/2015 O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce

2015-12-08-124124-VZN_1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,82 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 8. 12. 2015

2014

VZN č. 1/2014 obce Štiavnické Bane o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štiavnické Bane

2014-07-01-133647-VZN_obce_S._Bane_o_docasnom_parkovani_-_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,33 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 1. 7. 2014

2013

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 4/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( platné pre rok 2014 )

2013-12-18-103327-VZN_-_KO_2014_-_original.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,66 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 18. 12. 2013

šeobecnezáväzné naridenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzani odpadovýc vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Štavnické Bane

2013-12-18-105313-2013-12-02-100627-VZN_c_2_-_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_obce_pitnou_vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,63 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 18. 12. 2013

VZN obce o verejnom poriadku

2013-04-09-085554-vznobce_verejny_poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN obce Štiavnické Bane č.1/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

2013-04-09-085635-VZN_1_2008_Dochadzka.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 9. 4. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

2013-04-09-085738-VZN___.3__o_poskytovan___soci__lnych_slu__ieb-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,25 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 9. 4. 2013

Dodatok č. 1 k VZN obce Št. Bane č. 3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

2013-04-09-090007-Dodatok_c._1_k_VZN_c._3_o_poskytovani_soc._sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,1 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN č. 2/2011 Prevázdkový poriadok pre pohrebisko v obci Štiavnické Bane

2013-04-09-090144-VZN_c._2_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,66 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 9. 4. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 na ochranu životného prostredia a verejného poriadku v obci Štiavnické Bane

2013-04-09-101615-VZN___.1o_ochrane___P-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,19 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN Obce Štiavnické Bane č.4/2012 O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Štiavnické Bane

2013-04-08-104636-VZN_4_2012_male_zdroje_znecistovania_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,34 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 8. 4. 2013

VZN Č. 5/2012 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

2013-04-08-104703-VZN_5_2012_o_urceny_prispevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,03 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 8. 4. 2013