Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

pozvánka

pozvanka OZ.docx (27.57 kB)

 

 

 

                                                                                                 Štiavnické.Bane 23.3.2023

 

 

                                          P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

 

 

Starosta obce v zmysle Zák.SNR č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov    z  v  o  l  á  v  a       zasadanie obecného zastupiteľstva

 

 

 

 

 

  na 29.3.2023 /t.j.streda/ o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach

 

 

 

 

P r o g r a m :

                                   

  1. Otvorenie zasadania
  2. Kontrola uznesení
  3. VZN č.1/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
    na území obce Štiavnické Bane

4.   Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022

5.   Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a volených funkcionárov obce Štiavnické Bane

6.   Pozemky

7.   Rôzne – úprava cenníka pre vývoz fekálií  

8.   Záver

 

 

 

 

Rokovanie OZ je verejné.

 

 

                                                                            Stanislav Neuschl,v.r.

                                                                                   starosta obce

Prílohy

pozvanka OZ.docx

pozvanka OZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,57 kB
Dátum vloženia: 23. 3. 2023 8:33
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2023 8:34
Autor: Správca Webu