Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Piargsky vodohospodársky chodník ŠB - 08

Piargsky vodohospodársky chodník ŠB - 08

Typ trasy: Náučno-turistický chodník, okružný
Dĺžka trasy: 15,11 km
Prevýšenie trasy: 100 m

Náučný chodník Piargsky vodohospodársky systém Vám prostredníctvom 16 zastávok priblíži jedinečnosť a svetovú unikátnosť banskoštiavnického vodohospodárskeho systému na jednej jeho časti, piargskej skupine vodných nádrží (tajchov).Chodník možno absolvovať vo dvoch variantoch, a to buď dlhšom, merajúcom 15 110 m s prevýšením 100 m, alebo kratšom, merajúcom 10 350 m s prevýšením 85 m. Najvyšší bod náučného chodníka je na zastávke č. 4 v nadmorskej výške 775 m n. m.

Za pekného počasia ponúka krásny výhľad na skupinu windšachtských tajchov. Najnižší bod náučného chodníka je na zastávke č. 13 (Počúvadlo) s nadmorskou výškou 685 m n. m. Chodník možno absolvovať pešo za 6 až 7 hodín. Začína sa na hrádzi tajchu Veľká Richňava, pokračuje po Hlavnom richňavskom vodnom jarku k Hodrušskej vodnej štôlni, odkiaľ stúpa po najvyšší bod trasy. Ponad tajch Bakomi sa chodník napája na sústavu banských jarkov, po ktorých ide prakticky až po tajch Počúvadlo.

Tabule náučného chodníka na tomto úseku upriamia vašu pozornosť na mnohé významné prvky vodohospodárskeho systému, ktoré boli nevyhnutné pre jeho funkčné poslanie. Hranice možností využívania vody v jednom povodí prekonalo predovšetkým razenie vodných štôlní. Umožnenie prevodu vody z jedného povodia do druhého znamenalo významný pokrok. Mohli sa začať stavať nádrže v takých geografických polohách, kde by ich prirodzenou cestou vlastné povodie nemohlo naplniť. Takýto prípad predstavujú predovšetkým richňavské vodné nádrže. Náučný chodník vrcholí pri Počúvadlianskom tajchu, ktoré predstavuje jednu z turisticky najnavštevovanejších oblastí Štiavnických vrchov.

Objekty

Úvodný objekt - Informačná tabuľa chodníka 

1.  História výstavby richňavských tajchov

2.  Vodohospodársky systém richňavských tajchov

3.  Hodrušská vodná štôlňa

4.  Windšachtské vodné nádrže

5.  Vodné štôlne Bakomi

6.  História výstavby tajchu Bakomi

7.  História výstavby tajchu Veľká Windšachta

8.  História výstavby tajchu Evička

     Fotopanoramtický modul - Výhľad na Štiavnické Bane

9.  Vodné štôlne Pinkenberg a Stankay

10. Vodná štôlňa Krížna

11. Krížna - regulácia vôd

12. Banské jarky

13. História výstavby tajchu Počúvadlo

14. Vodohospodársky systém tajchu Počúvadlo

15. Vysocký jarok a významné osobnosti budovania vodohospodárskeho systému

16. Hlavná richňavská vodná štôlňa

Dátum vloženia: 19. 6. 2022 10:48
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 6. 2022 10:57