Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Rozvoj obce

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa vymenila časť okien a dverí na historickej budove Kláštora Hieronymitánov.

obrázokobrázok obrázok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

logo

Miesto realizácie: Obec Štiavnické Bane

Názov a sídlo príjmateľa: Obec Štiavnické Bane; Štiavnické Bane č. 1.

Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia; Výmena zastaralých svietidiel za nové úsporné svietidlá.

Dátum začatia projektu: august 2015

Ukončenie projektu: apríl 2016

Riadiaci orgán projektu: Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 213 675,85 €

obrázokobrázok obrázokobrázok

Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Dátum
zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky
(v € bez DPH)

Termín zadania zákazky

10.09.2013 Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - projektová dokumentácia 2.450,- 16.09.2013
20.10.2013 Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce - stavebné práce 28.723,50 25.10.2013