Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Verejná vyhláška - Urbárska a pasienková spoločnosť, pozem. spol. Štiavnické

Urbárska a pasienková spoločnosť, pozem. spol. Štiavnické Bane oznamuje, že zhromaždenie vlastníkov spoločnosti sa uskutoční dňa 8. júla 2022 (v piatok) od 14.30 h v kultúrnom dome v Štiavnických Baniach, pri kostole (prezentácia podielnikov bude prebiehať od 14.30 h, rokovanie začne o 15:00 h)

Program zhromaždenia vlastníkov

  1. Otvorenie, schválenie programu a kontrola plnenia uznesení
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2021, informácie o stave UaPS, pozem. spol. Štiav. Bane a správa dozornej rady
  4. Schválenie ročnej účtovnej závierky
  5. Informácie o pláne práce a činnostiach UaPS, pozem. spol. v roku 2022
  6. Rôzne, diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Poznámka

V prípade uznášaniaschopnosti schôdze a odsúhlasenia vyplácania podielov budú po rokovaní vyplatené prítomným podiely. V prípade nedosiahnutia dostatočnej účasti na rokovaní (nad 50 % vrátane splnomocnení) nebudú podiely za rok 2021 byť vyplatené.

Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na zhromaždení vlastníkov alebo o splnomocnenie inej osoby na zastupovanie (vzor splnomocnenia je v prílohe). Platné splnomocnenia sú len tie, ktoré budú doručené do konania zhromaždenia, odovzdajú ich splnomocnenci pri prezentácii alebo budú zaslané poštou alebo e-mailom (podpísaný sken ich splnomocnenia) na kontaktnú adresu:

Mgr. Božena Bačíková, MUDr. J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 0903 525 023, e-mail: bozena.bacikova@gmail.com

Splnomocniť môžete podielnika, ktorý sa na zhromaždení zúčastní, tiež niektorého z členov výboru: Petra Heillera, Mgr. Boženu Bačíkovú, Ing. Ivetu Seleckú (údaje do splnomocnenia za týchto splnomocnencov dopíšeme pri prezentácii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Príloha

629f28d8567c4_uaps_verejn__vyhl__ka_2022.pdf (442.92 kB)

629f28eead3e7_splnomocnenie_2022.doc (28.5 kB)

Úradná tabuľa

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.