Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Ekologické lokality ŠB

Ekológia v Geoparku Banská Štiavnica prezentuje viac ako tisícročný vplyv človeka na krajinu so zreteľom na pozitívne a negatívne dopady na životné prostredie. Okolie obce Štiavnické Bane zohrávalo v minulosti významnú úlohu v oblasti baníctva. Práve banská činnosť zanechala v tejto krajine svoje najvýraznejšie jazvy (odvaly, haldy, pingy...). Stabilita a ekologická rovnováha bola v takto formovanej krajine veľmi narušená, ba až dokonca zničená. Jednotlivé fenomény ekológie tejto oblasti sú prezentované prostredníctvom nasledujúcich lokalít, ktoré sú zároveň lokalitami zaradenými do Manažment plánu lokality UNESCO "Historicke mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia" . 

Zdroj

Smolka Ján a kol.,: Čiastková záverečná správa geologickej úohy č. 04 00 „Zriadenie banskoštiavnického geoparku”, MŽP SR, Geofond Bratislava, 2004.

Smolka Ján a kol.,: Záverečná správa geologickej úohy č. 04 00 „Zriadenie banskoštiavnického geoparku”, MŽP SR, Geofond Bratislava, 2005.

Paučulová Ľubica a kol.,:Manažment plán lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia”, Baten & Partners Slovakia s.r.o., Bratislava - Banská Štiavnica, 2010, 237 str.