Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Montanistické lokality ŠB

Montanistika v Geoparku Banská Štiavnica prezentuje viac ako tisícročnú históriu baníctva so zvláštnim zameraním na jeho dosiahnutú vysokú technickú úroveň, intenzitu a ekonomickú výnosnosť. Baníctvo v oblasti Štiavnických Baní zohralo významnú úlohu pre rozvoj celého banskoštiavnického regiónu. Vo svojom vývoji dosiahlo niekoľko svetových prvenstiev. Svetovým unikátom je najmä výstavba vodohospodárskeho systému, ktorý zachránil štiavnické baníctvo pred úpadkom, keď jeho voda znamenala významný energetický zdroj pre čerpanie spodnej banskej vody. V rámci katastrálneho územia Štiavnických Baní je prezentovaná banícka história prostredníctvom nasledujúcich lokalít, ktoré sú zároveň lokalitami zaradenými do Manažment plánu lokality UNESCO "Historicke mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia".

Štôlne

 • Felix štôlňa 
 • Kuchajda štôlňa
 • Hlavná Richňavská štôlňa
 • Hodrušská vodná štôlňa
 • Vodné štôlne Bakomi
 • Vodné štôlne Pinkenberg a Stankay
 • Vodná štôlňa Krížna
 • Klinger krátka štôlňa
 • Fuchs štôlňa
 • Göllner štôlňa
 • Durchschlag štôlňa

Šachty

 • Weiden šachta
 • Amália šachta
 • Terézia šachta
 • Ferdinand šachta
 • Leopold šachta
 • Piarg (Siglisberg) šachta