Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Platné VZN

2014

VZN č. 1/2014 obce Štiavnické Bane o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štiavnické Bane

2014-07-01-133647-VZN_obce_S._Bane_o_docasnom_parkovani_-_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,33 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 1. 7. 2014

2013

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnické Bane č. 4/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( platné pre rok 2014 )

2013-12-18-103327-VZN_-_KO_2014_-_original.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,66 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 18. 12. 2013

šeobecnezáväzné naridenie Obce Štiavnické Bane č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzani odpadovýc vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Štavnické Bane

2013-12-18-105313-2013-12-02-100627-VZN_c_2_-_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_obce_pitnou_vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,63 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 18. 12. 2013

VZN obce o verejnom poriadku

2013-04-09-085554-vznobce_verejny_poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN obce Štiavnické Bane č.1/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

2013-04-09-085635-VZN_1_2008_Dochadzka.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 9. 4. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

2013-04-09-085738-VZN___.3__o_poskytovan___soci__lnych_slu__ieb-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,25 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 9. 4. 2013

Dodatok č. 1 k VZN obce Št. Bane č. 3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

2013-04-09-090007-Dodatok_c._1_k_VZN_c._3_o_poskytovani_soc._sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,1 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN č. 2/2011 Prevázdkový poriadok pre pohrebisko v obci Štiavnické Bane

2013-04-09-090144-VZN_c._2_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,66 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 9. 4. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 na ochranu životného prostredia a verejného poriadku v obci Štiavnické Bane

2013-04-09-101615-VZN___.1o_ochrane___P-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,19 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 9. 4. 2013

VZN Obce Štiavnické Bane č.4/2012 O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Štiavnické Bane

2013-04-08-104636-VZN_4_2012_male_zdroje_znecistovania_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,34 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 8. 4. 2013

VZN Č. 5/2012 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

2013-04-08-104703-VZN_5_2012_o_urceny_prispevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,03 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 8. 4. 2013
Zobrazené 21-31 z 31