Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Cesta na ostrov Vardǿ

Cesta na ostrov Vardǿ

Rozvíjíme spoluprácu

Významná historická osobnosť rodáka zo Štiavnických Bani, astronóma, fyzika a matematika Maximiliána Hella sa stala pojítkom pre rozvoj nórsko-slovenskej spolupráce medzi obcou Štiavnické Bane a mestom Vardø nachádzajúcim sa na severe Nórska za polárnym kruhom. V júni 2017 sa  13-členná skupina z obce Štiavnické Bane vydala na študijnú cestu do mesta Vardø, kde náš rodák Maximilián Hell pred vyše 100 rokmi pozoroval zo Zeme Venušu, aby vypočítal vzdialenosť Zeme od Slnka.

Oficiálny zástupca obce Štiavnické Bane- starosta sa zúčastnil na oficiálnom odhalení pamätnej tabule Maximiliánovi Hellovi a sprístupnení celej pamätnej steny venovanej rodákovi zo Štiavnických Bani a zároveň spoočne s riaditeľom ZŠ M.Hella dohodol ďalšie smerovanie NO-SK spolupráce medzi oboma samosprávami vrátane výmenných pobytov medzi žiakmi a učiteľmi škôl oboch miest(, ktoré boli v minulosti podporené z grantov Bilaterálneho fondu Nórskeho finančného mechanizmu).

Dňa 6.6.2017 sa trinásť členná skupina vydala na dlhú cestu na ostrov Vardø. Cestou sme sa zastavili u veľvyslanca SR v Nórsku p. Kašického, ktorý nás srdečne prijal a porozprával nám o Nórsku

Po tejto veľmi zaujímavej zástavke sme sa vydali ďalej na sever Nórska do mesta Vardø, kde sme dorazili takmer v nočných hodinách okolo 23:00hod. , no na podiv pre nás do slnečného dňa, keďže v tomto období tu slnko nezapadá. Hneď na druhý deň sme navštívili základnú školu, kde sme prezentovali sokoliarstvo a históriu obce Štiavnické Bane.

7.6. v popoludňajších hodinách som mal tú česť odhaliť stenu M. Hella , ktorá sa nachádza na mieste, z ktorého náš slávny rodák M. Hell pozoroval prechod Venuše popred slnečný disk a vyrátal vzdialenosť slnka od Zeme. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili žiaci miestnej školy.

Druhým poslaním bolo natočiť dokument o vtáčom ostrove, ktorý je prírodnou rezerváciou a od ostrova Vardø je vzdialený 10 minút plavbou na lodi. Nachádza sa tu 70 druhov vtáctva, ktorých je tu viac ako 100000 kusov. Je to veľký zážitok započúvať sa do vtáčieho orchestra. Po spracovaní bude tento dokument k dispozícií pre verejnosť.

So starostom Vardø sme sa dohodoli na spolupráci v ďalšom období. V roku 2019 samospráva vo Vardø pripraví konferenciu pri príležitosti 250.výročia pozorovania prechodu Venuše popred slnko M.Hellom. Naša obec s občianskym združením M.Hella prinesie na Vardø bustu Maximiliána Hella .

V máji nasledujúceho roku 2020 pripraví obec konferenciu, k 300.výročiu narodenia nášho slávneho rodáka, matematika, fyzika, astronóma, jezuitského kňaza M. Hella. Ďalšou témou boli žiaci, dohodli sme sa na výmenných pobytoch, pokiaľ nám to umožnia bilaterálne fondy. Žiaci budú spolupracovať v troch hlavných oblastiach - anglický jazyk, prírodoveda, a dejepis.

Na záver: som rád, že medzinárodná spolupráca medzi našimi samosprávami a školami sa začala rozvíjať a verím, že mnohí žiaci školy a obyvatelia z našej obce navštívia partnerské mesto Vardø ležiace už v arktickom pásme.

Návšteva partnerského mesta Vardø od 6.6.2017 do 10.6.2017 bola finančne podporená z grantov EHP a Nórska a spolufinancovaná štátnym rozpočtom SR.

Dátum vloženia: 17. 6. 2022 17:37
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 6. 2022 17:39