Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

DHZ Štiavnické Bane

Dobrovoľný hasičský zbor v Štiavnických Baniach bol založený  21. mája 1925. V čase založenia zboru bolo registrovaných 101 členov.  Za prvého predsedu zboru bol zvolený Eugen Pataky, veliteľom Ondrej Neuschl, zástupcom veliteľa Jozef Pataky, tajomníkom Ignác Daubner, pokladníkom Karol Ivan, dozorcom majetku Jozef Čilík a revízormi Michal Jančula a Martin Majer. Neskôr ako predsedovia zboru pôsobili František Drexler, Ladislav Ernek, Dušan Kališek, Jozef Kapoš, Mikuláš Neuschl. Od roku 1995 zastáva funkciu predsedu zboru Marián Jány st. 

Zloženie výboru DHZ od 21. Januára 2017

Predseda DHZ

Marián JÁNY (20.04.1948)

Podpredseda DHZ

Dalibor KALIŠEK (19.09.1976)

 • Adresa: Štiavnické Bane  256
 • Telefón: 0911 760 919

Podpredseda DHZ

Jaroslav KALIŠEK (10.08.1967)

 • Adresa: Štiavnické Bane 255
 • Telefón: 0908 725 923

Referent prevencie

Jaroslav KALIŠEK (10.08.1967)

 • Adresa: Štiavnické Bane 255
 • Telefón: 0908 725 923

Tajomník DHZ

Vladimír ŠÍPKA (10.07.1956)

 • Adresa: Štiavnické Bane 455
 • Telefón: 0944 379 313

Pokladník DHZ

Milada ŠÍPKOVÁ (30.12.1959)

 • Adresa: Štiavnické Bane 455          
 • Telefón: 0908 570 167

Strojník DHZ

Patrik NEUSCHL (02.08.1974)

 • Adresa: Štiavnické Bane 2
 • Telefón: 0905 284 145

Strojník DHZ

Norman KALIŠEK (15.09.1991)

 • Adresa: Banská Štiavnica ul.Vajanského 4

Revízor DHZ

Marián JÁNY ml. (28.12.1967)

 • Adresa: Štiavnické Bane 430
 • Telefón: 0908 855 300

Člen revízie

Jozefa KALIŠEKOVÁ (03.03.1946)

 • Adresa: Štiavnické Bane 256
 • Telefón: 0910 780 786

Člen revízie

Eva KOŠÁRNIKOVÁ (16.05.1966)

 • Adresa: Štiavnické Bane 197

Referent mládeže

Tomáš BLAŠKO (23.06.1981)

 • Adresa: Štiavnické Bane 217
 • Telefón: 0907 813 044

Referent organizačný

Marcel BLAŠKO (15.06.1980)

 • Adresa: Štiavnické Bane
 • Telefón: 0905 587 210

Referent pre výchovnú prácu

Andrea DIDIOVÁ (05.02.1972)

 • Adresa: Banská Štiavnica, J.K.Hella 420/18
 • Trelefón: 0907 852 203

DHZO Štiavnické Bane

Členov - 16

Veliteľ

Dalibor Kališek

Zástupca veliteľa

Jaroslav Kališek

Členovia

 • Richard Kališek
 • Norman Kališek
 • Marián Jány ml.
 • Patrik Neuschl
 • Tomáš Blaško
 • Marcel Blaško
 • Peter Vician
 • Marián Jány st.
 • Vladimír Šípka
 • Bc. Miroslav Hrubša
 • Adam Necpal
 • Peter Supuka
 • Dušan Kališek
 • Patrik Šípka

Od roku 2017 je v našej obci zriadený krúžok Mladých hasičov - PLAMEŇ, ktorý sa zúčastnuje rôznych krajských súťaží

19. 1. 2020 - Obec Štiavnické Bane zaslala žiadosť na MV Slovenskej republiky na hasičské auto Iveco Daily a sen sa stal skutočnosťou...taktiež sme boli úspešný pri žiadaní o dotáciu na opravu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000€

Naši hasiči obce v krátkom čase už absolvovali aj školenie na prevádzku a používanie novej techniky, ktorú obdržali od MV SR. Na základe tohto školenia môže obec a DHZO zaradiť techniku na používanie. Zase sme v ochrane pred požiarmi a inými nepredpokladanými skutočnostiami, kde nám naši hasiči môžu pomôcť o krok vpredu....Touto cestou by sa chcela obec hasičom poďakovať za prácu, ktorú robia nezištne a veľakrát vo svojom voľnom čase....Ďakujeme HASIČI

Fotogaléria