Menu
hore
Obec Štiavnické Bane
ObecŠtiavnické Bane

Piargsky chodník ŠB - 06

Piargsky chodník ŠB - 06

Typ trasy: Náučno-turistický chodník, okružný
Dĺžka trasy: 5,30 km
Prevýšenie trasy: 120 m

Piargsky chodník je situavaný v intraviláne obce Štiavnické Bane. Trasa dlhá 5,3 km s deviatimi zastávkami s informačnými tabuľami Vám priblíži najvýznamnejšie banské diela (šachty a štôlne) tejto oblasti, ale aj úpravníctvo rúd. Ide o okružný chodník, ktorý začína a aj končí pri obecnom úrade.Jedným z najvýznamnejších regiónov európskeho baníctva bol v minulosti banskoštiavnický rudný rajón, kde oblasť terajšej obce Štiavnické Bane bola jednou z najdôležitejších oblastí.

Predpokladá sa, že prvá banská aktivita, podobne ako v celom banskoštiavnickom ložisku, siaha až do obdobia keltského osídlenia. Objektom ťažby boli strieborné a zlaté rudy, ktoré sa viazali na sulfidy a sulfosoli striebra, a rýdze zlato. Tieto minerály s ostatnými polymetalmi (olovo, zinok, meď) sa viažu na kremene a karbonátové žily vystupujúce až na povrch. Najbohatšie zlato-strieborné rudy sa nachádzali v povrchových častiach žíl. Zlatý vek baníctva v oblasti dnešnej obce Štiavnické Bane bol v období od 16. storočia. Do polovice 19. storočia.

V tomto pomerne dlhom časovom úseku tu vznikol dômyselný systém banských a úpravníckych zariadení, ktorý spolu s vyspelým odborným školstvom a efektívnou vodnou energetikou dosiahol najvyšší európsky stupeň. V banských priestoroch regiónu Štiavnických Baní K. Weidl v roku 1627 prvýkrát na svete použil strelný prach na rozpojovanie hornín. V tejto oblasti v 18. storočí M. K. Hell skonštruoval strojové zariadenia (vahadlové a vodnostĺpcové) na čerpanie banských vôd, ktoré v tom období boli najvýkonnejšie v Európe.

Pri šachte Magdaléna v Štiavnických Baniach v roku 1837 vznikla prvá továreň na svete na strojnú výrobu drôtených lán. Začiatkom 20. storočia v dôsledku poklesu svetových cien drahých kovov a zvýšených ťažobných nákladov boli bane v Štiavnických Baniach zastavené.

Objekty

Úvodný objekt - Informačná tabuľa chodníka

1. Šachta Leopold A

    Šachta Leopold B 

2. Šachta Magdaléna

3. Šachta Karol A

    Šachta Karol B

4. Dedičná štôlňa Bieber

5. Tajch Spodná Windšachta - Suchý tajch A

    Tajch Spodná Windšachta - Suchý tajch B

6. Šachta Königsegg A

    Šachta Königsegg B

7. Štôlňa Kuchajda

8. Šachta Piarg A

    Šachta Piarg B

9. Šachta Kristína A

    Šachta Kristína B

Dátum vloženia: 19. 6. 2022 10:45
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 6. 2022 10:48